Podział sprzęgieł

Sprzęgłem – nazywamy zespół układu napędowego, przeznaczony do łączenia wałów i przekazywania momentu obrotowego z wału czynnego na bierny, bez zmiany kierunku ruchu obrotowego.

 

Zastosowanie sprzęgieł:

 • upraszczają rozwiązania konstrukcyjne;
 • pozwalają na stosowanie uniwersalnych silników;
 • zwiększają obciążenia skrętne wału;
 • pozwalają rozłączać napęd;
 • zabezpieczają przed przeciążeniami.

PN wyodrębnia 36 rodzajów sprzęgieł (normy określają warunki pracy, wartość maksymalnych obciążeń, gabaryty, ciężar).

Sprzęgło składa się z:

 • członu czynnego;
 • członu biernego;
 • łącznika.

Łącznik – określa sposób przenoszenia Mo i jednocześnie charakteryzuje dane sprzęgło (kołki, śruby, elementy podatne, ciecz).

Oprócz przenoszenia Mo sprzęgła spełniają dodatkowe zadania:

 • pozwalają na pewien uchyb współosiowości (sprzęgła luźne lub podatne);
 • wiążą w jedną sztywną całość ogniwa napędu, przez co umożliwiają przeniesienie Ms (sprzęgła sztywne);
 • łagodzą gwałtowne zmiany obciążeń (sprzęgła podatne);
 • tłumią drgania skrętne (s. podatne);
 • pozwalają łączyć wały ustawione pod znacznym i zmiennym kątem (s. wychylne);
 • zabezpieczają mechanizmy napędu przed przekroczeniem granicznego obciążenia (s. bezpieczeństwa) i granicznej prędkości (s. odśrodkowe);
 • umożliwiają przełączanie sprzęgieł (s. sterowane).

 

 

Sprzęgła dzielimy na:

Sprzęgła nierozłączne – sprzęgła, w których człony czynny i bierny są połączone trwale.

Sprzęgła sztywnetulejowe, łubkowe, kołnierzowe. Wymagają współosiowości łączonych wałów uniemożliwiają przesunięcia względne miedzy członami w czasie pracy.

Sprzęgła samonastawne – niewielkie przesunięcia wzdłużne i poprzeczne wałów;

Sprzęgła podatne – łącznikiem jest element sprężysty

Sprzęgło tulejowe kołkowe – tuleja jest członem czynnym i biernym a kołki i wpusty łącznikiem.

 

Rys.3.1 Sprzęgło sztywne tulejowe z kołkami: 1 – wał czynny, 2 – wał bierny, 3 – tuleja, 4 – kołki

Rys.3.2 Sprzęgło sztywne tulejowe z wpustami: 1 – wał czynny, 2 – wał bierny, 3 – tuleja, 4 – wpusty, 5 – wkręt ustalający

 

Rys.3.3 Sprzęgło sztywne tulejowe z tuleją stożkową: 1 – wał czynny, 2 – wał bierny, 3 – tuleja sprzęgłowa z otworem stożkowym, 4 – tuleja cienkościenna ze stożkiem zewnętrznym, 5 – wkręty zamykające otwory doprowadzenia oleju przy rozłączaniu

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Sprzęgło samoczynne

Sprzęgła samoczynne   Sprzęgła samoczynne – umożliwiają łączenie lub rozłączanie wału bez obsługi. Najczęściej wykorzystujemy siłę bezwładności, zmianę kierunku ruchu obrotowego na zmianę Mo: Dzielimy je na: odśrodkowe; jednokierunkowe; bezpieczeństwa...

Mechanizm przełączania sprzęgieł

Mechanizm przełączania sprzęgieł   Rys.3.33 Mechanizm przełączania sprzęgieł                  Sprzęgła sterowane wymagają stosowania mechanizmów służących do włączania i wyłączania, a w przypadku sprzęgieł ciernych do wywierania siły docisku Fw,...

Sprzęgło cierne stożkowe

Sprzęgło cierne stożkowe                  Rys.3.31 Sprzęgło cierne stożkowe Zaleta – możliwość uzyskania MT jak w sprzęgle tarczowym przy mniejszej Fw Do obliczeń wprowadzamy siłę Fn wywołującą tarcie:   gdzie: Fn – siła nacisku Siła tarcia na...

Sprzęgła tarczowe

Sprzęgła tarczowe   Zabezpieczamy się przed szybkim zużyciem, przyjmując: MT ≥ Mmax = M · K                Wartość K z tablicy 3.1 a wartość M z wzoru liczbowego. Orientacyjne wartości współczynnika przeciążenia K dla Ponieważ T zależy od Fw (T = Fw · m)...

Sprzęgła sterowalne

Sprzęgła sterowane   Sprzęgła sterowane – są to sprzęgła wyposażone w urządzenia za pomocą, których można dokonywać łączenia i rozłączania napędu przenoszącego Mo.   Sprzęgła sterowane dzielimy na:   sprzęgła przełączalne synchroniczne (kształtowe); sprzęgła...

Sprzęgła zębate, przegubowe

Sprzęgła zębate, przegubowe   Sprzęgła zębate – dwie tarcze, jedna z uzębieniem zewnętrznym a druga z wewnętrznym.                                         Podobnie jak w sprzęgłach kłowych zębom nadaje się kształty ułatwiające włączanie.   Różnice prędkości...

Sprzęgło cierne stożkowe

Sprzęgło cierne stożkowe                  Rys.3.31 Sprzęgło cierne stożkowe Zaleta –...

Wały wykorbione- Dodatki

  Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego ,...

Wytrzymałość pasów

Wytrzymałość pasów Naprężenia w pasie powstają w wyniku działania sił: rozciągających;...

Klasyfikacja łożysk – Informacje ogólne

Klasyfikacja Łożysk     Podstawowa klasyfikacja:  Klasyfikacja ze względu na...

Konstrukcyjne odmiany wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Konstrukcyjne wymiary wpustówKonstrukcyjne odmiany wpustów wpust pryzmatyczny zaokrąglony i sposób...

Przekładnie pasowe z pasem klinowym

Przekładnie pasowe z pasem klinowym Najprostsza przekładnia z pasem klinowym – dwa koła rowkowe...

Trwałość łożysk – Projektowanie łożysk

Trwałość łożysk Trwałość łożysk tocznych dla n>10 obr/min Dla łożyska prawidłowo zabudowanego,...

Rozwiązania konstrukcyjne połączeń śrubowych – Projektowanie połączeń śrubowych

Rozwiązania konstrukcyjne połączeń śrubowych Dla śrub zginanych przy stałych obciążeniach:...

Rodzaje połączeń wielobocznych – Połączenia wieloboczne – informacje ogólne

 Rodzaje połączeń wielobocznych  Połączenia wieloboczne  kwadratowe walcowe    kwadratowe stożkowe...

Rodzaje podkładek do śrub- Informacje ogólne – warianty geometryczne śruby

Rodzaje podkładek do śrub     Zwykłe Surowa Obrabiana        Sprężyste...