Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME – moment dokręcenia śrub

Dane:

G,Hg, lb,tn,

Ab – pole powierzchni przekroju rdzenia śruby

Pw – napięcie wstępne śruby     

p – ciśnienie działające na połączenie

Współczynniki obliczeniowe uszczelki [i]

m – współczynnik uszczelki – wartości współczynnika m uszczelki są używane jako mnożnik do określenia niezbędnego obciążenia ściskającego uszczelki, aby zachować szczelność, gdy rura jest pod ciśnieniem

Y – minimalne obciążenie uszczelki, dla uszczelek gumowych  = 0, Współczynnik y uszczelki jest wymagany do obliczenia początkowego obciążenia uszczelki wymaganego w warunkach temperatury atmosferycznej, gdy nie działa wewnętrzne ciśnienie płynu. Jest wyrażane w jednostkach ciśnienia kPa

 

tg – grubość uszczelki

b = 1/2 szerokości uszczelki – efektywna szerokość osadzenia uszczelki – w trakcie narastania ciśnienia uszczelka ulega odkształceniu, zakładamy że połowa grubości uszczelki będzie ostatecznie doszczelniać powierzchnie flanszy/krezy

k – współczynnik tarcia między śrubą/nakrętką i nakrętką/flanszą

n – liczba śrub

Klasa śrub : np. 10.9 [i]

Eb – Moduł sprężystości materiału śrub

Eg – Moduł sprężystości uszczelki

 

Następnie pole powierzchni uszczelki

Obliczamy siłę napięcia wstępnego

należy obliczyć siłę hydrostatyczną H i siłę Hp

Następnie minimalna wymagana siła zacisku uszczelki

     

Siła reakcyjna kompresji flanszy

W przypadku w którym Eg/Eb -> 0 – możemy uznać, że ∆F jest siłą pomijalną

Dla uszczelek gumowych

Więc

Orientacyjny moment dokręcenia śruby w takim razie wynosi

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Rodzaje nakrętek – Informacje ogólne – warianty geometryczne śrub

Rodzaje nakrętekSześciokątne Zwykła  Płaska  Wysoka  Jednościeta  Koronowa Koronowa pełna...

Rodzaje zakończeń śrub – Informacje ogólne – warianty geometryczne śruby

Rodzaje zakończeń śruby Zakończenie kuliste Zakończenie płaskie Zakończenie stożkowe zakończenie...

Zamiana Cala angielskiego na milimetry

Zamiana Cala angielskiego na milimetry  Tablica przeliczeń długości z cali angielskich na...

Wymiary śrub – Informacje ogólne

Wymiary śruby - opis budowy śruby  Rysunek dokładnyRysunek umownyOznaczenie gwintu   ...

Tarcie w złączu śrubowym – Informacje ogólne

Tarcie w złączu śrubowym  Prawa Tarcia Coulomba: Siła tarcia nie zależy od wielkości...

Przekroje spoin- Połączenia spawane – informacje ogólne

Przekroje spoin pachwinowych wypukła   płaska wklęsłą różnoboczna  

Współczynniki tarcia – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – dodatki

  Wartości współczynników tarcia   Sposób montażu wtłaczane skurczowe Materiały elementów...

Połączenia śrubowe równoległe

  Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Treść : Wspornik traktowany jako metalowa...

Obciążalność złącza ciernego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

.  Obciążalność złącza w zakresie odkształceń plastycznych Obliczenia sztywności wałów poprzecznej...

Sprzęgło cierne stożkowe

Sprzęgło cierne stożkowe                  Rys.3.31 Sprzęgło cierne stożkowe Zaleta –...