Odkształcenie

  Odkształcenie – zmiana kształtu lub postaci ciała spowodowana działaniem sił zewnętrznych w stosunku do kształtu, wymiaru lub postaci początkowej (odkształcenie inżynierskie) określana bezwymiarowo

  Odkształcenie inżynierskie:

  Gdzie:

  ΔL– zmiana wymiaru liniowego po lub w trakcie badania

  Lo – Wymiar początkowy

  Odkształcenie całkowite  – jest sumą odkształceń cząstkowych w stosunku do chwilowego wymiaru próbki

  Odkształcenie rzeczywiste:

   

  Zazwyczaj L odnosi się do długości odkształcenia liniowego

  Dodatkowo istnieje zależność odkształcenia rzeczywistego w przypadku odkształceń złożonych

  Gdzie:

  E – moduł Younga

  Vp – współczynnik Poissona w odkształceniach plastycznych

  Vs – współczynnik Poissona w odkształceniach statycznych

  ε – odkształcenia podłużne rzeczywiste

  εd – odkształcenia poprzeczne rzeczywiste

  σ – naprężenia powodujące odkształcenie

   

  Współczynnik koncentracji odkształceń

  Gdzie

  ε – odkształcenia rzeczywiste

  e – odkształcenia inżynierskie 

  w wąskim zakresie deformacji odkształcenia plastyczne i sprężyste się sumują i występuje zależność :

  Gdzie:

  ε_spr – odkształcenia rzeczywiste w zakresie sprężystym

  ε_pl – odkształcenia rzeczywiste w zakresie plastycznym

  Gdzie:

  σ  – naprężenia powodujące odkształcenie

  K – współczynnik wytrzymałości statycznej

  n – wykładnik umocnienia statycznego – opisuje on jak bardzo materiał się umacnia w przypadku przejścia z zakresu sprężystego do zakresu plastycznego (elementy teorii sprężystości)

  Odkształcenie obiętościowe 

   

  Aby opisać zmianę objętości „elementu” ciała potrzeba jest sześć składowych (3 osie i 3 ustawienia kątowe)

  Dla obciążeń wieloosiowych odkształcenia związane z każdym z przyłożonych obciążeń sumują się

  Gdzie :

  V – Liczba Poissona

  Naprężenia główne – Każdy układ tensorów na nieskończenie małym elemencie w układzie kartezjańskim da się sprowadzić i ustawić w taki sposób aby w danym zmodyfikowanym układzie występowały tylko naprężenia normalne do powierzchni elementu nazywane naprężeniami głównymi, gdzie tensor naprężenia w układzie współrzędnych wyznaczonym przez wektory własne: 

  Umownie przyjęte zostało, że naprężenia główne porządkuje się w danej kolejności

  Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
  aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

  Może cię interesować także

  Stany naprężeń

    Stany naprężeń Stany naprężeń dzielimy na :                Stan jednorodny – gdy uczestniczy w nim jedno napręzenie główne σ1 a dwa pozostałe wynoszą 0                Stan dwuosiowy – gdy obecne naprężenia σ1 i σ2                Stan trójosiowy – gdy obecne są...

  Wytrzymałość materiałów

    Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się opracowywaniem oraz analizą metod oceny zachowania elementów konstrukcyjnych pod wpływem obciążeń. Głównymi parametrami są Odkształcenia i Naprężenia W celu przewidywania...

  Spiętrzenie naprężeń

  Spiętrzenie naprężeń – to lokalna koncentracja naprężeń materiału na przykład wokół otworu i gwałtownych zmian geometrii  Naprężenia nominalne i maksymalne w przekroju osłabionym Dla przypadku gdy d=b' Gdzie b- średnica (wosokość) otworu d- średnica(szerokośc) otworu...

  Wyboczenie prętów

  Wyboczenie prętów - czyli inaczej  utrata stateczności pręta ściskanego Gdzie N=1,2,3… – wzór Eulera J_min – najmniejszt główny centralny moment bezwładności przekroju poprzecznego pręta – minimalny promień bezwładności przekroju - wymiar harakterystyczny pręta ...

  Rozkład naprężeń tnących

  wzór ogólny na naprężenia tnące w belce S_y – moment statyczny względem osi obojętnej u – odległość od osi obojętnej F – pole powierzchni prostokąta b_y – szerokość przekroju poprzecznego belki J_z – moment bezwładności całego przekroju względem osi obojętnejDla...

  Hipotezy wytrzymałościowe

  Dla złożonych stanów naprężeń gdzie występują naprezenia zginające, tnące i rozciągające w różnej konfiguracji względem siebie, proste obliczenai analityczne nie sprawdzają się gdyż wymagałyby przeprowadzania testów wytrzymałościowych dla każdego kierunku i każdego...

  Co to połączenie wpustowe – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

  Połączenia z wpustem pryzmatycznym – co to połączenie wpustowe Co to połączenie wpustowe...

  Skręcanie prętów

  Założenie: Każdy ze skręcanych przekrojów Δx pozostaje płaski w trakcie skręcania Odkształcenia w...

  Obliczanie przekładni łańcuchowych

  Obliczanie przekładni łańcuchowych Przy doborze liczby zębów kierować się należy następującymi...

  Temperatura ogrzania piasty i oziębienia wału – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

  Temperatura ogrzania piasty złącza skurczowego i oziębienia czopa złącza rozprężnego Temperatura...

  Współczynniki bezpieczeństwa

  Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik...

  Klasyfikacja łożysk – Informacje ogólne

  Klasyfikacja Łożysk     Podstawowa klasyfikacja:  Klasyfikacja ze względu na...

  Koło Mohra

  Koło Mohra – to opracowana przez niemieckiego inżyniera Christiana Mohra metoda graficznej...

  Hipotezy wytrzymałościowe

  Dla złożonych stanów naprężeń gdzie występują naprezenia zginające, tnące i rozciągające w różnej...

  Sprzęgła tarczowe (kolnierzowe)

  Sprzęgła tarczowe (kołnierzowe) Dwie tarcze złączone śrubami, osadzamy na wałach przy pomocy...

  Wiadomości ogólne

  Wiadomości ogólne Przekładnia cierna bezcięgnowa – przeniesienie napędu odbywa się dzięki sile...