Obliczanie przekładni z pasami klinowymi.

Zależności z obliczeń dla przekładni pasowych z pasem płaskim obowiązują dla przekładni z pasem klinowym. Drobne różnice sprowadzają się do:

 

  • kąt opasania α na małym kole przyjmuje się już powyżej 70° (dla pasów płaskich – powyżej 120°), co wynika m.in. z mniejszych odległości osi;
  • odległość osi przyjmuje się orientacyjnie w granicach 0,5(dp1 + dp2) + 50 mm < a ≤ 2 (dp1 +  dp2);
  • dla pasów klinowych przyjmuje się współczynnik napędu φgr = 0,5 ÷ 0,7 oraz dopuszczalną częstotliwość zginania Gmax = 20 ÷ 40s – 1;
  • zamiast średnic kół gładkich wykorzystujemy we wzorach średnice skuteczne (dp) .

 

Metodyka obliczeń wg PN – 67/M – 85203.

               Powinniśmy mieć założenia konstrukcyjne: P1, n1, i, (dodatkowo może być a).

 

  1. Na podstawie złożeń konstrukcyjnych przyjmujemy średnice skuteczne dp1, dp2.
  2. W zależności od i przyjmujemy k1 i obliczamy średnice równoważne.

De = dp1 · k1

gdzie:

k1 = 1 dla i = 1

               k1 = 1,15 dla i = 0,55  ÷ 1,8

               dp1średnica koła mniejszego.

3. Obliczamy prędkość pasa

4. Sprawdzamy warunek odległości osi a.

 0,5(dp1 + dp2) + 50 < a < 2(dp1 + dp2)

 5. Obliczamy kąt opasania koła mniejszego α.

6. Obliczamy kąt rozwarcia cięgien g.

γ = π – α              π = 180°

 

 

7. Obliczamy długość pasa

 

8. Dobieramy L znormalizowane wg trybu pasa.

9. Obliczamy liczbę pasów

gdzie:

P – moc przenoszona przez przekładnię;

P1moc przenoszona przez jeden pas klinowy;

kTwspółczynnik trwałości pasa zależny od h (pracy na dobę kT = (1  ÷ 1,8);

kLwspółczynnik trwałości pasa zależny od typu i długości kL = (0,72 ÷ 1,2);

kφ)współczynnik kąta opasania kφ = (0,7 ÷ 1);

φ – kąt opasania;

10. Sprawdzamy trwałość pasa.

Gmax = 40 s – 1

 

11. Przyjmujemy:

dla dwóch kół z = 2

dla dwóch kół i rolki z = 3

 

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Obliczanie przekładni łańcuchowych

Obliczanie przekładni łańcuchowych Przy doborze liczby zębów kierować się należy następującymi zaleceniami: 1. Dobór zębów w małym kole z = f(v): z = 6 ÷10             - napęd ręczny z = 8 ÷ 10            v < 1 m/s z = 11 ÷ 13          - v < 4 m/s   ,   t <...

Przekładnie łańcuchowe

Przekładnie łańcuchowe Przekładnie łańcuchowe – to dwa (lub więcej) koła łańcuchowe o specjalnym zarysie zębów, oraz opasający je łańcuch, złożony z ogniw łączonych przegubowo.   Wady przekładni łańcuchowych: nierównomierność biegu w przypadku zbyt małej liczby...

Przekładnie z pasami zębatymi

Przekładnie z pasami zębatymi     Przekładnie z pasami zębatymi – stanowią specjalną odmianę przekładni pasowych, ponieważ pasy są powiązane kształtowo z kołami, co upodabnia je do przekładni łańcuchowych. Przekładnie te nie wymagają wstępnego napinania pasa i...

Przekładnie z pasami okrągłymi

Przekładnie z pasami okrągłymi. Przekładnie z pasami okrągłymi – są stosowane wyłącznie do przenoszenia bardzo małych mocy, a więc w przypadkach, gdy zależy nam przede wszystkim na otrzymaniu przekładni o lekkiej budowie i stosunkowo niewielkich wymiarach. Pasy...

Przykłady oznaczeń pasów klinowych

Przykłady oznaczeń przekładni pasowych Przykład oznaczenia pasów klinowych o przekroju C i L =2000[mm].  Dla pasa pojedynczego: pas klinowy C 2000 PN-66/M-85201 ;dla zespołu pięciu pasów klinowych pracujących w przekładni: zespół pasów klinowych 5 C 2000 ...

Przekładnie pasowe z pasem klinowym

Przekładnie pasowe z pasem klinowym Najprostsza przekładnia z pasem klinowym – dwa koła rowkowe opasane pasem klinowym W porównaniu do pasa płaskiego, pas klinowy ma większą przyczepność do koła, co pozwala zmniejszyć kąt opasania do 70°, a zatem: zwiększyć...

Przekładnie z pasami zębatymi

Przekładnie z pasami zębatymi     Przekładnie z pasami zębatymi – stanowią specjalną odmianę...

Materiały stosowane na śruby – Dodatki

Materiały stosowane na śruby Materiał Połączenia kd [MPa] Spoczynkowe Półruchowe Ruchowe Stal St5,...

Odkształcenia elementów łączonych – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Odkształcenia elementów łączonych Złącze wciskowe Obciążanie złącza wciskowego momentem gnącym ...

Tolerancje gwintów- Informacje ogólne – gwinty

Tolerancje  Dla śrub ogólnego przeznaczenia tolerancji średnicy rdzenia d1 nie określa się. Dla...

Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności – Projektowanie wału

 Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności Obliczenia sztywności wałów poprzecznej –...

Wytrzymałość zmęczeniowa wału – Projektowanie wału

Wytrzymałość zmęczeniowa wału   Współczynnik spiętrzenia naprężeń:Określa stosunek...

Zdolność napędowa przekładni pasowej

Zdolność napędowa przekładni pasowej  Pod tym pojęciem rozumieć należy zdolność pasa do...

Wyznaczanie długości ze względu dopuszczalne naciski powierzchniowe – Połączenia wieloboczne – projektowanie połączeń

Wyznaczanie długości ze względu na dopuszczalne naciski powierzchniowe Dla połączenia...

Obliczanie przekładni z pasem płaskim

Obliczanie przekładni z pasem płaskim Jako podstawowe przyjmujemy założenia, którymi są: moc P1...

3.4.3.1.4.3. Informacje ogólne – rodzaje połączeń śrubowych – mechanizmy

Mechanizmy Obrót śruby, przesuw nakrętki Obrót i przesuw śruby - nakrętka nieruchoma Obró...