Obliczanie przekładni łańcuchowych

Przy doborze liczby zębów kierować się należy następującymi zaleceniami:

1. Dobór zębów w małym kole z = f(v):

z = 6 ÷10             napęd ręczny

z = 8 ÷ 10            v < 1 m/s

z = 11 ÷ 13          – v < 4 m/s   ,   t < 20 mm

z = 14 ÷ 16          – v < 7 m/s   ,  spokojna praca

2. Zbyt mała liczba zębów na z1 spowoduje nierównomierność biegu, przeciążenie, hałas;

3. Zbyt duża liczba zębów na z2 – przy wydłużeniu łańcucha nastąpi jego zeskakiwanie;

4. Zalecane liczby zębów w zależności od przełożenia, wg tablic ( i jest ograniczone przez z1 min i z2 max);

5. Podziałkę t łańcucha dobieramy wg katalogu (przekładnia szybkobieżna, t – możliwie małe);

6. Średnicę podziałową (łańcuch tulejkowy, rolkowy) wyznaczamy z zależności:

7. Odległość osi a – generalnie wg założeń konstrukcyjnych. Im mniejsze a, tym większy kąt opasania a, który powinien być α = 120°;

8. Gdy α > 120° przyjmuje się a:

 

D1, D2 – średnice zewnętrzne kół łańcuchowych.

Praktykaa = (30 ¸ 50)t

9.Długość łańcucha L i liczba ogniw są związane  zależnością:

skąd:

L = m · t

               We wzorze [I] wykorzystano uproszczenie: π· D = z · t

10. Wyznaczenie średniej prędkości łańcucha:

11.Obliczenia wytrzymałościowe łańcuchów – na zerwanie oraz naciski powierzchniowe – można zrealizować wg PN – 81/M – 04100;

12. W praktyce – należy sprawdzić warunek:

gdzie:

x – rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa;

xRwymagany współczynnik bezpieczeństwa (xR > 5);

Frobciążenie zrywające;

F – siła obciążająca łańcuch

13. Wartość siły obwodowej:

 

gdzie:

P – przenoszona moc;

v – prędkość łańcucha;

K1 – współczynnik zależny od warunków pracy k1 = (0,63 ÷4,55).

  1. Wyznaczanie liczby obiegów łańcucha:

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Przekładnie łańcuchowe

Przekładnie łańcuchowe Przekładnie łańcuchowe – to dwa (lub więcej) koła łańcuchowe o specjalnym zarysie zębów, oraz opasający je łańcuch, złożony z ogniw łączonych przegubowo.   Wady przekładni łańcuchowych: nierównomierność biegu w przypadku zbyt małej liczby...

Przekładnie z pasami zębatymi

Przekładnie z pasami zębatymi     Przekładnie z pasami zębatymi – stanowią specjalną odmianę przekładni pasowych, ponieważ pasy są powiązane kształtowo z kołami, co upodabnia je do przekładni łańcuchowych. Przekładnie te nie wymagają wstępnego napinania pasa i...

Przekładnie z pasami okrągłymi

Przekładnie z pasami okrągłymi. Przekładnie z pasami okrągłymi – są stosowane wyłącznie do przenoszenia bardzo małych mocy, a więc w przypadkach, gdy zależy nam przede wszystkim na otrzymaniu przekładni o lekkiej budowie i stosunkowo niewielkich wymiarach. Pasy...

Przykłady oznaczeń pasów klinowych

Przykłady oznaczeń przekładni pasowych Przykład oznaczenia pasów klinowych o przekroju C i L =2000[mm].  Dla pasa pojedynczego: pas klinowy C 2000 PN-66/M-85201 ;dla zespołu pięciu pasów klinowych pracujących w przekładni: zespół pasów klinowych 5 C 2000 ...

Obliczanie przekładni z pasami klinowymi

Obliczanie przekładni z pasami klinowymi. Zależności z obliczeń dla przekładni pasowych z pasem płaskim obowiązują dla przekładni z pasem klinowym. Drobne różnice sprowadzają się do:   kąt opasania α na małym kole przyjmuje się już powyżej 70° (dla pasów płaskich...

Przekładnie pasowe z pasem klinowym

Przekładnie pasowe z pasem klinowym Najprostsza przekładnia z pasem klinowym – dwa koła rowkowe opasane pasem klinowym W porównaniu do pasa płaskiego, pas klinowy ma większą przyczepność do koła, co pozwala zmniejszyć kąt opasania do 70°, a zatem: zwiększyć...

Warunki wytrzymałościowe spoin – Połączenia spawane – Projektowanie połączeń spawanych

Warunki wytrzymałościowe spoin  Tabela warunków wytrzymałościowych spoin Połączenie Przekrój...

Sprzęgło cierne stożkowe

Sprzęgło cierne stożkowe                  Rys.3.31 Sprzęgło cierne stożkowe Zaleta –...

Sprzęgła tarczowe (kolnierzowe)

Sprzęgła tarczowe (kołnierzowe) Dwie tarcze złączone śrubami, osadzamy na wałach przy pomocy...

Mechanizm przełączania sprzęgieł

Mechanizm przełączania sprzęgieł   Rys.3.33 Mechanizm przełączania sprzęgieł  ...

Dopuszczalne naciski na wypustach – Połączenia wielowypustowe – projektowanie połączeń

Obliczanie połączeń wielowpustowych   Dopuszczalne naciski na połączeniach wielowypustowych...

Hamulce szczękowe wewnętrzne

Hamulce szczękowe wewnętrzne W hamulcu takim szczęki umieszczone są wewnątrz hamulca. Są to...

3.4.3.1.4.3. Informacje ogólne – rodzaje połączeń śrubowych – mechanizmy

Mechanizmy Obrót śruby, przesuw nakrętki Obrót i przesuw śruby - nakrętka nieruchoma Obró...

Rodzaje nakrętek – Informacje ogólne – warianty geometryczne śrub

Rodzaje nakrętekSześciokątne Zwykła  Płaska  Wysoka  Jednościeta  Koronowa Koronowa pełna...

Linia śrubowa – Informacje ogólne – gwinty

Linia śrubowa   Ph - skok gwintu dla gwintu jednozwojnego, oznaczany też jako litera h, P -...

Sprawdzanie gwintów – Dodatki

Sprawdzanie gwintów a - pole tolerancji gwintu w śrubie i nakrętce (pasowanie suwliwe), b - pomiar...