Obciążenia

  Obciążenia –  siły zewnętrzne działające na ciało, dzielimy je na:

  • Stałe
  • Zmienne
   • Pracy
   • Otoczenia
   • Transportowe i montażowe

  Gdzie:

  Obciążenia stałe – obciążenia nie zmienne w czasie. Zazwyczaj oodpowiadają za nie ciężar własny konstrukcji oraz ciężar elementów podtrzymywanych

  Obciążenia zmienne – obciążenia nie stałe w czasie

  Obciążenia wynikające z pracy – obciążenia zmienne wynikające z harakteru pracy układu. Należą do nich np. zmienne obciążenia wału, zmienne obciążenia urządzeń cieplnych (np. tłok w silniku spalinowym)

  Obciążenia otoczenia – wpływ warunków w jakich pracuje konstrukcja np. wiatr, temperatura, promieniowanie

  Obciążenia transportowe i montażowe  – obciążenia wynikające z procesu transportu np. wibracje, szoki oraz sposobu montażu np. Osadzanie ciasno pasowanego łożyska na wale.

  Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
  aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

  Może cię interesować także

  Stany naprężeń

    Stany naprężeń Stany naprężeń dzielimy na :                Stan jednorodny – gdy uczestniczy w nim jedno napręzenie główne σ1 a dwa pozostałe wynoszą 0                Stan dwuosiowy – gdy obecne naprężenia σ1 i σ2                Stan trójosiowy – gdy obecne są...

  Wytrzymałość materiałów

    Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się opracowywaniem oraz analizą metod oceny zachowania elementów konstrukcyjnych pod wpływem obciążeń. Głównymi parametrami są Odkształcenia i Naprężenia W celu przewidywania...

  Spiętrzenie naprężeń

  Spiętrzenie naprężeń – to lokalna koncentracja naprężeń materiału na przykład wokół otworu i gwałtownych zmian geometrii  Naprężenia nominalne i maksymalne w przekroju osłabionym Dla przypadku gdy d=b' Gdzie b- średnica (wosokość) otworu d- średnica(szerokośc) otworu...

  Wyboczenie prętów

  Wyboczenie prętów - czyli inaczej  utrata stateczności pręta ściskanego Gdzie N=1,2,3… – wzór Eulera J_min – najmniejszt główny centralny moment bezwładności przekroju poprzecznego pręta – minimalny promień bezwładności przekroju - wymiar harakterystyczny pręta ...

  Rozkład naprężeń tnących

  wzór ogólny na naprężenia tnące w belce S_y – moment statyczny względem osi obojętnej u – odległość od osi obojętnej F – pole powierzchni prostokąta b_y – szerokość przekroju poprzecznego belki J_z – moment bezwładności całego przekroju względem osi obojętnejDla...

  Hipotezy wytrzymałościowe

  Dla złożonych stanów naprężeń gdzie występują naprezenia zginające, tnące i rozciągające w różnej konfiguracji względem siebie, proste obliczenai analityczne nie sprawdzają się gdyż wymagałyby przeprowadzania testów wytrzymałościowych dla każdego kierunku i każdego...

  Analiza naprężeń i odkształceń

  Zaczynając od jednokierunkowego stanu naprężeń jako najprostszy stanRozpatrując wycinek efgh jako...

  Informacje ogólne

   Elementy podatne - informacje ogólne Elementy podatne - to elementy w konstrukcji maszyn, które...

  Hamulce klockowe

  Hamulce klockowe   Hamulce klockowe – dzielimy je na jedno- lub dwuklockowe. Moment tarcia na...

  Wytrzymałość materiałów

    Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się...

  Oznaczenia łożysk – Informacje ogólne

  Oznaczenia łożysk    Kody łożysk  0 - łożysko kulkowe dwurzędowe  1 - łożysko kulkowe...

  Pasowanie – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

  Pasowanie dla połączeń wciskowych Pasowanie W przypadku elementów wykonanych ze stali  (materiału...

  Co to połączenie wpustowe – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

  Połączenia z wpustem pryzmatycznym – co to połączenie wpustowe Co to połączenie wpustowe...

  Przekładnie łańcuchowe

  Przekładnie łańcuchowe Przekładnie łańcuchowe – to dwa (lub więcej) koła łańcuchowe o specjalnym...

  Technologia Śrub: Wszystko o projektowaniu połaczeń śrobowych

  Czym jest śruba?  Główne cechy śruby. Wymiarowanie śruby – opis budowy śruby w rysunku...

  Wyboczenie prętów

  Wyboczenie prętów - czyli inaczej  utrata stateczności pręta ściskanego Gdzie N=1,2,3… – wzór...