Naprężenie

  Naprężenie – jest wielkością fizyczną która opisuje siły wewnętrzne wywierane przez sąsiednie cząstki materiału (ciągłego) wywierają na siebie. Opisuje się ją poprzez siłę działającą na danej powierzchni, zatem opisuje się ją poprzez orientację w przestrzeni i kierunek działania siły

   

     Równanie ogólne naprężenia

  S – naprężenia na powierzchni

  F – siła

  A – Pole powierzchni

  Zatem naprężenia fizycznie są siłą rozłożoną na danym polu powierzchni

  Naprężenia w punkcie :

  Naprężenia mogą być zarówno normalne (prostopadłe) do płaszczyzny jak i styczne (równolegle) do płaszczyzny

  Naprężenia normalne – Rozciągające lub Ściskające

  Naprężenia styczne – ścinające (tnące)

   

  Naprężenia inżynierskie – Stosunek siły F do przekroju poprzecznego początkowego na który działa siła

  Przy założeniu że materiał odkształca się bez zmiany objętości

  Ao – Początkowe pole przekroju

   Lo– początkowa długość elementu

   Au– Pole przekroju po odkształceniu

   Lu– Długość elementu po odkształceniu – długość końcowa

  Naprężenia osiągają więc wartość:

   

  Naprężenia osiągają więc wartość:

  e- odkształcenia inżynierskie

  S- naprężenia inżynierskie

  K= σ/S – współczynnik koncentracji naprężeń

  Naprężenia resztkowe  – naprężenia w ciele, na które nie działają siły zewnętrzne pozostające w stanie równowagi w jednorodnej temperaturze. Naprężenia takie mogą być wynikiem wytwarzania lub obróbki (np., kucia) materiału. W celu pozbycia się tych naprężeń lub ich zredukowania stosuje się zabiegi odprężające. Jest to istotne w celu zachowania wysokich dokładności wykonania geometrii przedmiotu.

  Rozpatrzmy nieskończenie mały element mateirału w postaci kostki sześciennej we współrzędnych kartezjańskich. Obciążony jest on siłami zewnętrznymi wywołujący naprężenia na jego ścianach.

   

  Naprężenia σ_ij są naprężeniami działającymi na ściany

     – naprężenia normalne 
   – naprężenia styczne

  Sprowadzając element do punktu przestrzennego można utworzyć macierz zwaną tensorem naprężeń

  Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
  aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

  Może cię interesować także

  Stany naprężeń

    Stany naprężeń Stany naprężeń dzielimy na :                Stan jednorodny – gdy uczestniczy w nim jedno napręzenie główne σ1 a dwa pozostałe wynoszą 0                Stan dwuosiowy – gdy obecne naprężenia σ1 i σ2                Stan trójosiowy – gdy obecne są...

  Wytrzymałość materiałów

    Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się opracowywaniem oraz analizą metod oceny zachowania elementów konstrukcyjnych pod wpływem obciążeń. Głównymi parametrami są Odkształcenia i Naprężenia W celu przewidywania...

  Spiętrzenie naprężeń

  Spiętrzenie naprężeń – to lokalna koncentracja naprężeń materiału na przykład wokół otworu i gwałtownych zmian geometrii  Naprężenia nominalne i maksymalne w przekroju osłabionym Dla przypadku gdy d=b' Gdzie b- średnica (wosokość) otworu d- średnica(szerokośc) otworu...

  Wyboczenie prętów

  Wyboczenie prętów - czyli inaczej  utrata stateczności pręta ściskanego Gdzie N=1,2,3… – wzór Eulera J_min – najmniejszt główny centralny moment bezwładności przekroju poprzecznego pręta – minimalny promień bezwładności przekroju - wymiar harakterystyczny pręta ...

  Rozkład naprężeń tnących

  wzór ogólny na naprężenia tnące w belce S_y – moment statyczny względem osi obojętnej u – odległość od osi obojętnej F – pole powierzchni prostokąta b_y – szerokość przekroju poprzecznego belki J_z – moment bezwładności całego przekroju względem osi obojętnejDla...

  Hipotezy wytrzymałościowe

  Dla złożonych stanów naprężeń gdzie występują naprezenia zginające, tnące i rozciągające w różnej konfiguracji względem siebie, proste obliczenai analityczne nie sprawdzają się gdyż wymagałyby przeprowadzania testów wytrzymałościowych dla każdego kierunku i każdego...

  Napięcie wstępne łożysk – Projektowanie łożysk

  Napięcia wstępne łożysk Napięcie wstępne/zacisk wstępny łożysk – jest to generowanie siły w celu...

  Obciążenia udarowe sprężyn- Projektowanie sprężyn

  Obciążenia udaroweObciążenia udarowe - obciążenia dynamiczne, które wprawiają układ w drgania. Aby...

  Związki konstytutywne

  Związki konstytutywne - To główne zależności między składowymi tensora (wektora rozpostartego na...

  Dobór wymiarów łożysk – Projektowanie łożysk

  Dobór wymiarów łożysk Zakłada się wymaganą trwałość – np. godzinową dla łożyska Dobiera się typ...

  Odkszałcenie

    Odkształcenie Odkształcenie – zmiana kształtu lub postaci ciała spowodowana działaniem sił...

  Sztywność i praca sprężyny – Projektowanie sprężyn

  Sztywność i praca sprężynyGdzie : C-sztywność [N/m] lub [Nm/rad] – jest stosunkiem przyrostu...

  Określanie grubości piasty dla wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

  Określanie grubości piasty stosunek c_1 grubości piasty g_p , średnica czopa d Dla grubości czopa...

  Informacje ogólne

   Elementy podatne - informacje ogólne Elementy podatne - to elementy w konstrukcji maszyn, które...

  Przekładnie cierne stożkowe

  Przekładnie cierne stożkowe Przekładnie te stosuje się do przenoszenia napędu pomiędzy wałami o...

  Przekładnie z pasami zębatymi

  Przekładnie z pasami zębatymi     Przekładnie z pasami zębatymi – stanowią specjalną odmianę...