Mechanizm przełączania sprzęgieł

 

Rys.3.33 Mechanizm przełączania sprzęgieł

 

               Sprzęgła sterowane wymagają stosowania mechanizmów służących do włączania i wyłączania, a w przypadku sprzęgieł ciernych do wywierania siły docisku Fw, zapewniającej przeniesienie momentu obrotowego z członu czynnego na bierny.

               W widełkach dźwigni 1 (rys.3.33b) są osadzone obrotowo kamienie 2, umieszczone w kanałku nasuwy 3. Przesuw dźwigni w prawo (wg strzałki na rys) powoduje przesunięcie nasuwy w lewo wzdłuż wału i odwrotnie. Przy wymaganych niewielkich ruchach wzdłużnych nasuwy obrotowe osadzenie kamienia na widełkach dźwigni umożliwia równoległe ustawienie płaszczyzn kamienia względem kanałka nasuwy w obu jej skrajnych położeniach.W innych rozwiązaniach konstrukcyjnych nasuwa przesuwa się wzdłuż tulei osadzonej na wale.

Mechanizmy przełączania muszą zapewniać:

  • włączanie i wyłączanie sprzęgła oraz pokonywanie związanych z tym oporów;
  • zabezpieczenie sprzęgła przed samoczynnym włączaniem i wyłączaniem (nasuwa w skrajnych położeniach powinna być odciążona od sił zewnętrznych, mechanizm powinien być samohamowny);
  • wywieranie równomiernych nacisków w czasie pracy sprzęgła, przy czym siła docisku powierzchni ciernych powinna być prawie stała;
  • możliwość regulacji siły docisku w miarę powstawania luzów wywołanych zużyciem się powierzchni roboczych sprzęgła i części mechanizmu.

 

Mechanizmy włączania mogą być uruchamiane:

  • pneumatycznie;
  • hydraulicznie

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Sprzęgło samoczynne

Sprzęgła samoczynne   Sprzęgła samoczynne – umożliwiają łączenie lub rozłączanie wału bez obsługi. Najczęściej wykorzystujemy siłę bezwładności, zmianę kierunku ruchu obrotowego na zmianę Mo: Dzielimy je na: odśrodkowe; jednokierunkowe; bezpieczeństwa...

Sprzęgło cierne stożkowe

Sprzęgło cierne stożkowe                  Rys.3.31 Sprzęgło cierne stożkowe Zaleta – możliwość uzyskania MT jak w sprzęgle tarczowym przy mniejszej Fw Do obliczeń wprowadzamy siłę Fn wywołującą tarcie:   gdzie: Fn – siła nacisku Siła tarcia na...

Sprzęgła tarczowe

Sprzęgła tarczowe   Zabezpieczamy się przed szybkim zużyciem, przyjmując: MT ≥ Mmax = M · K                Wartość K z tablicy 3.1 a wartość M z wzoru liczbowego. Orientacyjne wartości współczynnika przeciążenia K dla Ponieważ T zależy od Fw (T = Fw · m)...

Sprzęgła sterowalne

Sprzęgła sterowane   Sprzęgła sterowane – są to sprzęgła wyposażone w urządzenia za pomocą, których można dokonywać łączenia i rozłączania napędu przenoszącego Mo.   Sprzęgła sterowane dzielimy na:   sprzęgła przełączalne synchroniczne (kształtowe); sprzęgła...

Sprzęgła zębate, przegubowe

Sprzęgła zębate, przegubowe   Sprzęgła zębate – dwie tarcze, jedna z uzębieniem zewnętrznym a druga z wewnętrznym.                                         Podobnie jak w sprzęgłach kłowych zębom nadaje się kształty ułatwiające włączanie.   Różnice prędkości...

Sprzęgła samonastawne

Sprzęgła samonastawne Sprzęgła samonastawne – umożliwiają niewielkie zmiany względnego położenia osi i wałów. Zmiany te mogą mieć charakter trwały lub wolno zmieniający się w czasie. Przemieszczenia względne wałów mogą być:   poprzeczne; wzdłużne; kątowe...

Przekładnie z pasami zębatymi

Przekładnie z pasami zębatymi     Przekładnie z pasami zębatymi – stanowią specjalną odmianę...

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowegoWystępują dwa przypadki dla wtłaczania i...

Rozkład naprężeń tnących

wzór ogólny na naprężenia tnące w belce S_y – moment statyczny względem osi obojętnej u –...

Pasy płaskie

Pasy płaskie Wymagania w stosunku do pasów: mocne sprzężenie pasa z kołem wysoka sprawność...

Informacje ogólne o łożyskach – Informacje ogólne

Łożyska toczne - informacje ogólne Łożysko - element maszynowy – którego zadaniem jest...

Podstawowe zasady projektowania wałów – Projektowanie wału

Zasady projektowania wału 1. Funkcja wału – co jest na nim obsadzone i w którym miejscu...

Oznaczenia łożysk – Informacje ogólne

Oznaczenia łożysk    Kody łożysk  0 - łożysko kulkowe dwurzędowe  1 - łożysko kulkowe...

Wały wykorbione- Dodatki

  Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego ,...

Podział wałów – Informacje ogólne

Podział wałów Wał - część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi...

Trwałość łożysk – Projektowanie łożysk

Trwałość łożysk Trwałość łożysk tocznych dla n>10 obr/min Dla łożyska prawidłowo zabudowanego,...