Charakterystyczne cechy łożysk i stosowanie

 

 

Charakterystyczne wymiary dla poszczególnych łożysk tocznych

 

 

 

 

Łożyska kulkowe zwykłe

 

 • małe i średnie obciążenia
 • możliwość przenoszenia obciążeń poprzecznych z niewielkim udziałem obciążeń wzdłużnych
 • wrażliwe na przekoszenie
 • powszechność niska cena
 • niskie tarcie toczne

 

 

Łożyska walcowe

 • duża obciążalność
 • możliwość przenoszenia tylko obciążeń poprzecznych
 • bardzo wrażliwe na przekoszenia

 

 

 

 

Łożyska stożkowe

 • średnia i duża obciążalność
 • możliwość przenoszenia obciążeń poprzecznych i wzdłużnych
 • bardzo wrażliwe na przekoszenia
 • konieczność pracy w układach napiętych wstępnie

 

 

 

Łożyska baryłkowe

 • średnia i duża obciążalność
 • możliwosć przenoszenia obciążeń poprzecznych i wzdłużnych, ale słabiej niż łożyska stożkowe
 • mają wysoką tolerancję na wahania współosiowości, niewrażliwe na przekoszenia

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Trwałość łożysk – Projektowanie łożysk

Trwałość łożysk Trwałość łożysk tocznych dla n>10 obr/min Dla łożyska prawidłowo zabudowanego, uszczelnionego węzła łożyskowego, o jego zniszczeniu decydują procesy zmęczeniowe. Dobór łożyska oparty jest na kryterium wytrzymałościowym zmęczeniowym.   ...

Stosowanie łożysk tocznych – Dodatki do łożysk

Stosowanie łożysk tocznych   W doborze łożysk największą rolę odgrywają: - wartość kierunek i charakter obciążenia - prędkość obrotowa - wymagania dokładności biegu i sztywność łożyska - wolna przestrzeń do dyspozycji - współosiowość gniazda i czopa - warunki montażu...

Napięcie wstępne łożysk – Projektowanie łożysk

Napięcia wstępne łożysk Napięcie wstępne/zacisk wstępny łożysk – jest to generowanie siły w celu obciążenia wszystkich elementów tocznych na całym obwodzie łożyska. Stosowane głównie w przypadku łożysk skośnych. W przeciwnym wypadku pierścień wewnętrzny wysuwa się z...

Dobór wymiarów łożysk – Projektowanie łożysk

Dobór wymiarów łożysk Zakłada się wymaganą trwałość – np. godzinową dla łożyska Dobiera się typ łożyska Wymaga się obciążeń zastępczych – dla założonego Lh, wyznacza się wymaganą nośność łożyska C/C0 Dla obliczonej C/C0, oraz dla wyznaczonej średnicy czopa pod...

Prędkość graniczna łożyska – Projektowanie łożysk

 Prędkość graniczna łożysk ηgr -  prędkość graniczna łożysk tocznych  - podana w katalogu – maksymalna prędkość obrotowa, zazwyczaj wyrażona w ilości obrotów na minutę parametr dobierany do smarowania smarem plastycznym lub olejem. Możliwe sposoby podwyższenia...

Zabudowa łożysk – Projektowanie łożysk

Zabudowa łożysk oraz luz roboczy Odpowiedni luz roboczy (tym samym odpowiednie obciążenie łożyska) w łożysku zapewnia: Właściwe rozłożenie obciążeń na elementy toczne Brak poślizgu na nośnych elementach tocznych Brak pełzania pierścieni pod wpływem ruchomego...

Dobór gwintu – Informacje ogólne – gwinty

Dobór gwintu Rodzaj-  Dobór gwintu zaczyna się od określenia rodzaju gwintu dla danego...

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe Hamulce tarczowe stosowane w samochodach (rys. 4.12) składają się z płytek...

Układy statycznie niewyznaczalne

Dla układów statycznych wyznaczalnych tzn. nie przesztywnionych, reakcje można było wyznaczyć na...

Połączenia śrubowe równoległe

  Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Treść : Wspornik traktowany jako metalowa...

Stosowanie łożysk tocznych – Dodatki do łożysk

Stosowanie łożysk tocznych   W doborze łożysk największą rolę odgrywają: - wartość kierunek i...

Koło Mohra

Koło Mohra – to opracowana przez niemieckiego inżyniera Christiana Mohra metoda graficznej...

Temperatura ogrzania piasty i oziębienia wału – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Temperatura ogrzania piasty złącza skurczowego i oziębienia czopa złącza rozprężnego Temperatura...

Przekładnie łańcuchowe

Przekładnie łańcuchowe Przekładnie łańcuchowe – to dwa (lub więcej) koła łańcuchowe o specjalnym...

Podział wałów – Informacje ogólne

Podział wałów Wał - część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi...