Siły działające w gwincie i samohamowność gwintu

 

Siły działające w gwincie podczas dokręcania nakrętki:

Pw – siła napięcia wstępnego (siła rozciągająca śruby)

Siły działające w gwincie podczas dokręcania nakrętki:

γ – kąt wniosu nakrętki

H = P·tg(p’+γ)

P – siła aktualnego napięcia śruby

N – siła normalna z jaką gwint oddziaływuje na zwoje nakrętki

T – siła tarcia

H – siła pozioma (prostopadła do osi śruby), którą trzeba przyłożyć do nakrętki (śruby) na średnicy podziałowej, dp żeby uzyskać równowagę sił.

p’ – kąt tarcia

γ – kąt wzniosu gwintu (nachylenia linii śrubowej)

warunek samohamowalności śruby:

aby gwint był samohamowny przy dokręcaniu śruby musi być spełniony warunek

H = P · tg(p’ – γ)  

Dla innego kąta natarcia (gwint który nie jest prostokątny) odpowiada rysunek pod wzorami:

W takim gwincie występuje pozorny kąt tarcia (uwzględniający kąt zarysu śruby):

T’ = T = μN

Mg – moment na gwincie

Mn – moment nakrętki

α – kąt zarysu gwintu stożka 

μ_g – współczynnik tarcia gwintu

Wymagany moment dokręcenia nakrętki:

Mdokr = Mgwint + Mnakrętki = Mg = Mn

– uśredniona średnica tarcia

μn –    współczynnik tarcia nakrętki (między nakrętką a podstawą połączenia [blachą])

D0 – maksymalna średnica działania siły

d0 – średnica otworu

Wymagany moment dokręcenia śruby (lub wymagany moment dokręcenia nakrętki) Mdokr – to moment który musi zostać przyłożony do łba śruby, lub nakrętki, jaki da nam siłę napięcia wstępnego (rozciągnie nam śrubę z siłą) Pw.

Samohamowność gwintu

Samohamowność – to właściwość układu, w której opór tarcia statycznego przeciwdziałający przesunięciu lub skręceniu wzajemnym powierzchni, zapewnia statyczność układu. 

Dla gwintów Samohamowność występuje, gdy pozorny kąt tarcia p’ jest większy od kąta nachylenia linii śrubowej γ

H = p · tg(p’ – γ) > 0 → p’ > γ → gwint samohamowny

μg – współczynnik tarcia statycznego między oboma gwintami

 

Żródła: 

1. J.Dietrych, Podstawy Konstrukcji Maszyn II, Wydawnictwo Naukowo Techniczne – Warszawa

2. Witold Korewa, Części maszyn, część II, Państwowe wydawnictwo naukowe 1969

 

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Zniszczenia gwintów – Informacje ogólne – gwinty

Zniszczenia gwintów Starcie zarysu gwintu Zatarcie powierzchni zwoju w gwincieNadmierne zużycie...

Przygotowanie blach pod spoiny – Połączenia spawane – informacje ogólne

Sposoby przygotowań blach pod spoinySpawanie, napawanie i cięcie  a) spawanie na gorąco b)...

Wytrzymałość zmęczeniowa wału – Projektowanie wału

Wytrzymałość zmęczeniowa wału   Współczynnik spiętrzenia naprężeń:Określa stosunek...

Sprężyny pojedyncze – Projektowanie sprężyn

Projektowanie sprężyn pojedynczychSprężyny o pręcie skręcanym     Warunki...

Montaż łożysk – Projektowanie łożysk –

Montaż łożysk Aby poprawnie przeprowadzić montaż łożysk, konieczne jest zachowanie wysokiej...

Stosowanie łożysk tocznych – Dodatki do łożysk

Stosowanie łożysk tocznych   W doborze łożysk największą rolę odgrywają: - wartość kierunek i...

Obciążalność złącza ciernego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

.  Obciążalność złącza w zakresie odkształceń plastycznych Obliczenia sztywności wałów poprzecznej...

Odkształcenia elementów łączonych – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Odkształcenia elementów łączonych Złącze wciskowe Obciążanie złącza wciskowego momentem gnącym ...

Spoina – Połączenia spawane – informacje ogólne

Połączenia spawane Spoina - rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów...

Podstawowe zasady projektowania wałów – Projektowanie wału

Zasady projektowania wału 1. Funkcja wału – co jest na nim obsadzone i w którym miejscu...