Siły działające w gwincie i samohamowność gwintu

 

Siły działające w gwincie podczas dokręcania nakrętki:

Pw – siła napięcia wstępnego (siła rozciągająca śruby)

Siły działające w gwincie podczas dokręcania nakrętki:

γ – kąt wniosu nakrętki

H = P·tg(p’+γ)

P – siła aktualnego napięcia śruby

N – siła normalna z jaką gwint oddziaływuje na zwoje nakrętki

T – siła tarcia

H – siła pozioma (prostopadła do osi śruby), którą trzeba przyłożyć do nakrętki (śruby) na średnicy podziałowej, dp żeby uzyskać równowagę sił.

p’ – kąt tarcia

γ – kąt wzniosu gwintu (nachylenia linii śrubowej)

warunek samohamowalności śruby:

aby gwint był samohamowny przy dokręcaniu śruby musi być spełniony warunek

H = P · tg(p’ – γ)  

Dla innego kąta natarcia (gwint który nie jest prostokątny) odpowiada rysunek pod wzorami:

W takim gwincie występuje pozorny kąt tarcia (uwzględniający kąt zarysu śruby):

T’ = T = μN

Mg – moment na gwincie

Mn – moment nakrętki

α – kąt zarysu gwintu stożka 

μ_g – współczynnik tarcia gwintu

Wymagany moment dokręcenia nakrętki:

Mdokr = Mgwint + Mnakrętki = Mg = Mn

– uśredniona średnica tarcia

μn –    współczynnik tarcia nakrętki (między nakrętką a podstawą połączenia [blachą])

D0 – maksymalna średnica działania siły

d0 – średnica otworu

Wymagany moment dokręcenia śruby (lub wymagany moment dokręcenia nakrętki) Mdokr – to moment który musi zostać przyłożony do łba śruby, lub nakrętki, jaki da nam siłę napięcia wstępnego (rozciągnie nam śrubę z siłą) Pw.

Samohamowność gwintu

Samohamowność – to właściwość układu, w której opór tarcia statycznego przeciwdziałający przesunięciu lub skręceniu wzajemnym powierzchni, zapewnia statyczność układu. 

Dla gwintów Samohamowność występuje, gdy pozorny kąt tarcia p’ jest większy od kąta nachylenia linii śrubowej γ

H = p · tg(p’ – γ) > 0 → p’ > γ → gwint samohamowny

μg – współczynnik tarcia statycznego między oboma gwintami

 

Żródła: 

1. J.Dietrych, Podstawy Konstrukcji Maszyn II, Wydawnictwo Naukowo Techniczne – Warszawa

2. Witold Korewa, Części maszyn, część II, Państwowe wydawnictwo naukowe 1969

 

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Temperatura ogrzania piasty i oziębienia wału – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Temperatura ogrzania piasty złącza skurczowego i oziębienia czopa złącza rozprężnego Temperatura...

Właściwości wytrzymałościowe materiału i bazy materiałowe  

Każdy materiał w swojej definicji ma przedziałki procentowe zawartości danego pierwiastka. Mimo,...

Napięcie wstępne śruby – Projektowanie połączeń śrubowych

  Napięcie wstępne w śrubie Napięcie wstępne w śrubie wprowadza się w celu wywołania...

Pasy płaskie

Pasy płaskie Wymagania w stosunku do pasów: mocne sprzężenie pasa z kołem wysoka sprawność...

Przekładnie walcowe z kołami rowkowymi

Przekładnie walcowe z kołami rowkowymi   Rys.1.5 Przekładnia cierna walcowa z kołami...

Konstrukcyjne odmiany wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Konstrukcyjne wymiary wpustówKonstrukcyjne odmiany wpustów wpust pryzmatyczny zaokrąglony i sposób...

Sposoby gwintowania – Dodatki

    Sposoby gwintowania     a i b - walcowanie gwintu przy pomocy płytek lub...

Obciążenia

  Obciążenia Obciążenia -  siły zewnętrzne działające na ciało, dzielimy je na: Stałe Zmienne...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Materiały stosowane na sprężyny – Dodatki

Materiały stosowane na sprężynyMateriały przeznaczone na sprężyny dobiera się tak, aby miały...