Dobór gwintu

  1. Rodzaj-  Dobór gwintu zaczyna się od określenia rodzaju gwintu dla danego zastosowania. Jeśli chcemy konstruować mechanizm śrubowy, najlepszym wyborem jest gwint trapezowy niesymetryczny lub symetryczny.
  2. Średnica gwintu dobrana odpowiednio do warunków pracy

– zniszczenie trzpienia śruby

– przekroczenie dopuszczalnych naprężeń rozciągających/ściskających w śrubie luźnej

– zerwanie śruby luźnej

– utracenie stateczności – wyboczenie śrub

– ścięcie trzpienia śruby lub przekroczenie naprężeni dla śruby pasowanej

  1. Skok gwintu- ze względu na wymagane przełożenie mechaniczne, bądź ze względu na czas pracy dla danej liczby obrotów (przy łożyskach poruszony ten problem), w przypadku korzystania z mechanizmów różnicowo-sumowych.
    4. Minimalne ramię klucza/pokrętła
    5. Minimalna wysokość nakrętki

dM – średnica nominalna gwintu śruby

ηZW – wartość współczynnika współpracy zwoju nakrętki i śruby

h – skok gwintu 

D1 – średnica wewnętrzna gwintu nakrętki

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

wady i zalety wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Zalety i wady połączenia z wpustem pryzmatycznym Zalety : 1. Centrowanie piasty w czopie, 2....

Sprzęgła sterowalne

Sprzęgła sterowane   Sprzęgła sterowane – są to sprzęgła wyposażone w urządzenia za pomocą,...

Zespoły sprężyn – Projektowanie sprężyn

Zespoły SprężynUkład szeregowy Obciążenie poszczególnych sprężyn jest jednakowe i równe...

Kształtowanie wałów i osi – Dodatki

Kształtowanie wałów i osi Odsadzenia wałów   Odpowiednie dobranie wymiarów     zbyt...

Klasyfikacja łożysk – Informacje ogólne

Klasyfikacja Łożysk     Podstawowa klasyfikacja:  Klasyfikacja ze względu na...

Przekładnie z pasami okrągłymi

Przekładnie z pasami okrągłymi. Przekładnie z pasami okrągłymi – są stosowane wyłącznie do...

Śruba pasowana – Informacje ogólne

Śruba pasowanaŚruba pasowana– to rodzaj śruby w której obciążenia przenoszone są bezpośrednio...

Prędkość graniczna łożyska – Projektowanie łożysk

 Prędkość graniczna łożysk ηgr -  prędkość graniczna łożysk tocznych  - podana w katalogu –...

Zdolność napędowa przekładni pasowej

Zdolność napędowa przekładni pasowej  Pod tym pojęciem rozumieć należy zdolność pasa do...

Dobór wymiarów łożysk – Projektowanie łożysk

Dobór wymiarów łożysk Zakłada się wymaganą trwałość – np. godzinową dla łożyska Dobiera się typ...