Hamulce cięgnowe

Hamulce cięgnowe – charakteryzują się większą skutecznością hamowania stosujemy, gdy występują duże Mo. Prosta konstrukcja, zwarta budowa.

Wada: zginanie wału pod wpływem naciągu cięgna.

Cięgna – cienka taśma stalowa wyłożona materiałem ciernym. Gdy niewielkie MH – nie ma okładziny.

Obliczanie tych hamulców polega na określeniu MT, niezbędnego do zahamowania bębna, obliczeniu wartości sił w cięgnie oraz obliczeniu siły F jaką należy przyłożyć do końca dźwigni.

 

Wartość MT ustalamy z założenia:

MT = (1,75 ÷ 2,5)M

Gdy będziemy mieli ustaloną średnicę bębna D ( z warunków konstrukcyjnych), możemy określić siłę tarcia T potrzebną do zahamowania bębna.

Rys.4.9 Hamulce cięgnowe: a) zwykły, b) różnicowy, c) sumowy

 

Hamulec zwykły – (rys 4.9a) cięgno współpracujące z bębnem na części jego obwodu (odpowiada to kątowi α).

W cięgnie wyróżniamy:

  • część czynną – nabiegającą na bęben – działa w niej siła F1;
  • część bierną – działa w niej siła F2.

siła F1 > F2

ponieważ część czynna cięgna obciążona jest dodatkowo siłą tarcia wywołaną momentem obrotowym T

Z warunku równowagi:

T = F1 – F2 [I]

Stosunek sił F1 i F2 określa zależność (wzór Eulera). Określa on stosunek napięć w cięgnach:

F1 = F2  m gdzie     [II]

Przyjmujemy α = 180° ÷ 270° (od π do 1,5π  rad)

gdzie:

α – kąt opasania.

Na podstawie wzorów [I] i [II] wprowadzamy zależność między T a F1 i F2.

 

oraz T = F2 ( m – 1) [III]

Wartość siły F potrzebnej do zahamowania wyznaczamy z warunku równowagi sił działających na dźwignię. Wyznaczać je będziemy względem punktu 0, przyjmując kierunek ruchu obrotowego jak na rysunku (rys. 4.9 a, b, c)

 

W hamulcu zwykłym ( rys. 4.9 a) część czynna cięgna zamocowana w punkcie obrotu dźwigni – na dźwignię działają siły: F2 oraz F

Warunek równowagi przyjmie postać:

 

F l – F2 a = 0 [IV]

 

Zalecane przełożenie dźwigni l/a = 3 ÷ 6

 

Gdy zmienimy kierunek ruchu obrotowego, wówczas część czynna będzie pełnić funkcje części biernej i odwrotnie.

Hamulec różnicowy – (rys.4.9b) 

Warunek równowagi dla hamulca różnicowego:

F l + F1 a1 – F2 a2 = 0

stąd:

Po zmianie kierunku ruchu obrotowego:

Hamulec sumowy – (rys.4.9c)

Warunek równowagi dla hamulca sumowego (a1 = a2 = a)

F l – F1 a – F2 a = 0

stąd:

 

Po zmianie kierunku ruchu obrotowego bębna (w stosunku do podanego na rysunku c) wówczas częścią czynną cięgna będzie dotychczasowa część bierna i odwrotnie. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy hamulców: 

  1. Hamulec zwykły i różnicowy zastosujemy tam, gdzie jest stały kierunek ruchu obrotowego bębna i wału.
  2. W hamulcu różnicowym odpowiednio dobierając długości dźwigni a1 i a2 – regulujemy F (przy niewłaściwej długości tych dźwigni F = 0 lub F< 0 (samo zakleszczanie).

Aby uniknąć samo zakleszczenia spełniamy warunek:

 

  1. Hamulec sumowy (a1 = a2 = a) – siła obciążająca F jest jednakowa dla obydwu kierunków obrotu ale dość duża jej wartość przekreśla zastosowanie tego hamulca.
  2. Przy ruchu dwukierunkowym – hamulec dwuklockowy. 

Hamulce dzielimy na: 

  • zaciskowe;
  • luzowe.

Rys.4.10 Konstrukcja hamulca taśmowego zwykłego: 1 – taśma, 2 – zwalniak, 3 – obciążnik, 4 – dźwignia

Rys. 4.11 Hamulec zwrotny: 1 – śruba, 2 – wał, 3 – bęben, 4 – zapadki, 5 – sworzeń zapadki, 6 – koło zapadkowe, 7 – wieniec koła hamulcowego, 8 – dźwignia hamulca, 9 – taśma hamulca

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Hamulce szczękowe wewnętrzne

Hamulce szczękowe wewnętrzne Hamulce zaciskowe to rodzaj hamulców, w których szczęki są umieszczone wewnątrz hamulca. Dzięki sprężynom szczęki są odsunięte od bębna. Siły włączające działające na swobodne części szczęk powodują ich dociśnięcie do bębna. W przypadku...

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe Hamulce tarczowe stosowane w samochodach (rys. 4.12) składają się z płytek hamulcowych w postaci nakładek, pokrytych okładzinami ciernymi, które zajmują część obwodu tarczy hamulcowej wykonanej z żeliwa lub stali. Do zaciskania płytek hamulcowych...

Hamulce klockowe

Hamulce klockowe   Hamulce klockowe – dzielimy je na jedno- lub dwuklockowe. Moment tarcia na bębnie hamulcowym ma zwrot przeciwny do zwrotu momentu obrotowego. W celu zahamowania bębna MT musi pokonać moment obrotowy i bezwładności hamowanego układu. MT = (1,75...

Klasyfikacja i charakterystyka hamulców

Klasyfikacja i charakterystyka hamulców. Hamulce – to urządzenia służące do zatrzymywania, zwolnienia lub regulacji ruchu maszyn. Najczęściej spotykamy hamulce cierne. Hamulce te działają na podobnej zasadzie jak sprzęgła cierne, lecz ich działanie jest odwrotne,...

Obciążenie złącza – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Obciążenie złącza czopowo cylindrycznego ciernego (wciskowego)  Warunek który musi zostać...

Zmniejszenie wcisku – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Zmniejszenie wcisku Montażowe zmniejszenie wcisku W przypadku złącza wtłaczanego następuje...

Linia śrubowa – Informacje ogólne – gwinty

Linia śrubowa   Ph - skok gwintu dla gwintu jednozwojnego, oznaczany też jako litera h, P -...

obliczenia połączeń ciernych – Połączenia cierne czopowe stożkowe – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe - stożkowe Obliczenia Obliczenia można wykonywać ze względu na:  1) na...

Obciążenie gnące – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe cylindryczne - projektowanie połączeń Obciążenie złącza wciskowego...

Rozwiązania konstrukcyjne połączeń śrubowych – Projektowanie połączeń śrubowych

Rozwiązania konstrukcyjne połączeń śrubowych Dla śrub zginanych przy stałych obciążeniach:...

Zadania elementów podatnych – Informacje ogólne

Zadania elementów podatnych.- wzajemne przesunięcie elementów maszynowych (mechanizm ładowania...

Informacje ogólne o łożyskach – Informacje ogólne

Łożyska toczne - informacje ogólne Łożysko - element maszynowy – którego zadaniem jest...

Sprzęgła samonastawne

Sprzęgła samonastawne Sprzęgła samonastawne – umożliwiają niewielkie zmiany względnego położenia...

Klasy śrub – Projektowanie połączeń śrubowych –

Klasy śrub W śrubach znormalizowanych wprowadzone zostało pojęcie klasy śruby. Określa ona...