Wykonywanie sprężyn

Sprężyny zazwyczaj wykonuje się z pręta okrągłego lub prostokątnego

  1. Dla prętów o niedużym przekroju (d≤8-10mm)
    1. wyginanie lub zwijanie na zimno
    2. odpuszczanie w oleju lub kąpiel solna (T 230-320*C) dla usunięcia naprężeń własnych
  2. Dla prętów o większych przekrojach i dla sprężyn odpowiedzialnych o niedużym przekroju
    1. Wyginanie lub zwijanie na gorąco (800-1000*C)
    2. Hartowanie i niskie odpuszczanie,

Obróbka końcowa – ma zapewnić ochronę przed korozją i zwiększenie wytrzymałości elementów – zazwyczaj zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej. 

Kulkowanie – proces polegający na ostrzeliwaniu drobnymi kulkami lub piaskiem z wodą sprężyn w celu powierzchniowego utwardzenia materiału. Powoduje duży wzrost wytrzymałości zmęczeniowej (50-100%), przy niewielkim (niezauważalnym) wzroście wytrzymałości statycznej.

Szlifowanie i polerowanie – polega na wygładzaniu powierzchni w celu uniknięcia wysokiej chropowatości powierzchni – co może powodować karby i lokalne spiętrzenia naprężeń na powierzchni śruby. W przypadku obciążeń cyklicznych, wytrzymałość zmęczeniowa w przypadku polerowania i szlifowania również wzrasta. 

Przeprężenie – polega na obciążeniu sprężyny powyżej granicy plastyczności, przez ok. 48h lub obciążenia udarowe (1500-2000 razy), przez parę minut. Obciążone wewnętrzne włókna materiału mają odkształcenia trwałe i generują naprężenia o przeciwnym znaku do naprężenia wywołanego obciążeniem roboczym. Generuje wzrost wytrzymałości statycznej o ok. 20-30%

Fosforyzowanie, cynowanie, natłuszczanie, oksydyzowanie, lakierowanie – Dla ochrony przed korozją. 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Podział sprężyn – Informacje ogólne

Podział sprężyn Zależnie od kształtu sprężyny -sprężyny walcowe śrubowe naciskowe   o pręcie prostokątnym  o pręcie okrągłym -sprężyny stożkowe śrubowe naciskowe o pręcie okrągłym  o pręcie prostokątnym     sprężyny płaskie   resory sprężyny...

Materiały stosowane na sprężyny – Dodatki

Materiały stosowane na sprężynyMateriały przeznaczone na sprężyny dobiera się tak, aby miały możliwie wysoką wytrzymałość – i statyczną i zmęczeniową. Stale Stale o wysokiej zawartości węgla  Z dodatkiem Mn, Si, Cr, V, Mo, W Stal hartowana  Niskoodpuszczana Stale...

Zespoły sprężyn – Projektowanie sprężyn

Zespoły SprężynUkład szeregowy Obciążenie poszczególnych sprężyn jest jednakowe i równe całkowitemu obciążeniuNatomiast odkształcenie całkowite układu, równe jest sumom strzałek ugięcia według wzoruPodatność układu  Układ równoległy -jeżeli odkształcenia...

Obciążenia udarowe sprężyn- Projektowanie sprężyn

Obciążenia udaroweObciążenia udarowe - obciążenia dynamiczne, które wprawiają układ w drgania. Aby zapobiec zniszczeniu sprężyny należy unikać zbyt silnych uderzeń oraz uderzeń pulsujących o częstotliwości takiej samej, bądź wielokrotności częstotliwości własnej...

Sprężyny pojedyncze – Projektowanie sprężyn

Projektowanie sprężyn pojedynczychSprężyny o pręcie skręcanym     Warunki Wytrzymałościowe:dla obciążeń dynamicznych - zmęczeniowychGdzie: - współczynnik stałości obciążeń k_sj - dopuszczalne naprężenia skręcające jednostronie zmienneDopuszczalne naprężenia...

Sztywność i praca sprężyny – Projektowanie sprężyn

Sztywność i praca sprężynyGdzie : C-sztywność [N/m] lub [Nm/rad] – jest stosunkiem przyrostu odkształcenia f do przyrostu obciążenia siłą P, czyli jest siłą jaką trzeba przyłożyć aby uzyskać określone przemieszczenie, lub stosunkiem przyrostu odkształcenia fi do...

Podstawowe zasady projektowania wałów – Projektowanie wału

Zasady projektowania wału 1. Funkcja wału – co jest na nim obsadzone i w którym miejscu...

Rozkład obciążeń na wpuście pryzmatycznym – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Rozkład obciążenia na wpuście Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust   Gdzie: P-siłą...

Sprzęgło cierne stożkowe

Sprzęgło cierne stożkowe                  Rys.3.31 Sprzęgło cierne stożkowe Zaleta –...

Znormalizowane zarysy gwintów – Informacje ogólne – gwinty

Znormalizowane zarysy gwintu Gwint trójkątny   Gwint prostokątny   Gwint trapezowy -...

Sprzęgła tarczowe (kolnierzowe)

Sprzęgła tarczowe (kołnierzowe) Dwie tarcze złączone śrubami, osadzamy na wałach przy pomocy...

Śruba luźna – Informacje ogólne

Śruba luźnaŚruba luźna jest śrubą którą trzeba napiąć, tj. przyłożyć siłę za pomocą nakrętki tak,...

Zabudowa łożysk – Projektowanie łożysk

Zabudowa łożysk oraz luz roboczy Odpowiedni luz roboczy (tym samym odpowiednie obciążenie łożyska)...

Mechanizm przełączania sprzęgieł

Mechanizm przełączania sprzęgieł   Rys.3.33 Mechanizm przełączania sprzęgieł  ...

Zniszczenia połączenia śrubowego – Projektowanie połączeń śrubowych

Zniszczenia połączeń śrubowych Prawdopodobne sposoby zniszczenia trzpienia:Zerwanie się śruby –...

Koła pasowe

Koła pasowe   Konstrukcja uwarunkowana jest średnicą kół. d < 100 mm – koła pełne lub...