Śruby w szeregach

 

Śruby w szeregach i rzędach należy rozmieszczać tak by ich odległości zawierały się w granicach określonych w poniższej grafice:

A – symbole rozstawów i odległości brzegowych

B – symbole rozstawów w układzie przestawionym

C – rozstaw w układzie przestawionym w elementach ściskanych

p1 ≤ 14 t oraz ≤ 200 mm

p2 ≤ 14 t oraz ≤ 200 mm

D – rozstaw w układzie przestawionym w elementach rozciąganych

1 – szereg zewnętrzny p1,0 ≤ 14 t oraz ≤ 200 mm

2 – szereg wewnętrzny p1,i ≤ 14 t oraz ≤ 200 mm

Odległości i rozstawy Minimum Maksimum
Konstrukcje wykonane ze stali EN 10025 z wyjątkiem stali wg EN 10025-5 Konstrukcje wykonane ze stali EN 10025-5
Stal narażona na wpływy atmosferyczne lub korozje Stal nienarażona na wpływy atmosferyczne lub korozje Stal stosowana bez zabezpieczeń
Odległość czołowa e1 1,2d0 4t +40mm Wartość mniejsza niż 8t lub 125mm
Odległość boczna e2 1,2 d0 4t +40mm Wartość mniejsza niż 8t lub 125mm
Odległość e3 otworów owalnych 1,5 d0
Odległość e4 otworów owalnych 1,5 d0
Rozstaw p1 2,2 d0 Wartość mniejsza niż 14t lub 200mm Wartość mniejsza niż 14t lub 200mm Wartość mniejsza niż 14t lub 175mm
Rozstaw p1,0 Wartość mniejsza niż 14t lub 200mm
Rozstaw p1,i Wartość mniejsza niż 28t lub 200mm
Rozstaw p2 2,4 d0 Wartość mniejsza niż 14t lub 200mm Wartość mniejsza niż 14t lub 200mm Wartość mniejsza niż 14t lub 175mm

 

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

tarcie toczne – Informacje ogólne

Tarcie toczne Tarcie toczne – spowodowane jest nierównomiernym rozkładem nacisków spowodowanym...

Obciążenie złącza – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Obciążenie złącza  Warunek który musi zostać spełniony aby zapewnić działanie złącza: Obciążenie w...

materiały stosowane na wpusty pryzmatyczne – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Materiały stosowane na wpusty  Materiały i dopuszczalne naprężenia Materiały Połączenia...

Dobór wymiarów łożysk – Projektowanie łożysk

Dobór wymiarów łożysk Zakłada się wymaganą trwałość – np. godzinową dla łożyska Dobiera się typ...

Wady i zalety połączenia stożkowego – Połączenia cierne czopowe stożkowe – informacje ogólne

Połączenia cierne czopowe-stożkowe  Wady i zalety  Zalety:  Zdolność przenoszenia obciążeń...

mapa połączeń śrubowych – Informacje ogólne – rodzaje połączeń śrubowych

Mapa połączeń śrubowych  Żródło 1. Mały poradnik mechanika, nauki matematyczno fizyczne i...

Spoina – Połączenia spawane – informacje ogólne

Połączenia spawane Spoina - rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów...

Obciążalność złącza ciernego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

.  Obciążalność złącza w zakresie odkształceń plastycznych Obliczenia sztywności wałów poprzecznej...

3.4.3.1.4.3. Informacje ogólne – rodzaje połączeń śrubowych – mechanizmy

Mechanizmy Obrót śruby, przesuw nakrętki Obrót i przesuw śruby - nakrętka nieruchoma Obró...

Śruba pasowana – Informacje ogólne

Śruba pasowana– charakterystyka i warunki projektoweŚruba pasowana– to rodzaj śruby w której...